Zamek w Oporowie – neogotyckie cudo na szlaku polskiej historii.

sie 3, 2020 przez

Zamek w Oporowie – neogotyckie cudo na szlaku polskiej historii.

Oporów zamek to nie lada miejscówka dla osób, które kochają historię polski i epokę gotyku. Budowla ta została wzniesiona w XV wieku na sztucznej wyspie, gdzie wcześniej istniała już stara wieża rycerska, która posłużyła za bazę do dalszej budowy. Ta niesamowita budowla zachowała się właściwie w niezmienionej formie po dziś dzień. Została wzniesiona z dużych kamieni polnych oraz czerwonego piaskowca. Mimo licznych zmian w latach pełnej świetności zamek w Oporowie nadal można uważać za jedno z miejsc, które świetnie pokazuje kunszt gotyckiej architektury.

Ród Oporowskich czyli początki historii regionu

Zamek w Oporowie był pierwszą i najważniejszą siedzibą ziemską rodu Oporowskich, którzy jako włodarze ziemscy administrowali swoim majątkiem z tego miejsca. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1363 roku. Decyzję o budowie zamku w tym miejscu historycznie przypisuje się pierwszemu przedstawicielowi rodu czyli Stefanowi Oporowskiemu. Jedną ze specyficznych cech, które można dostrzec w zamku jest brak fosy. Daje to pewne wskazówki, iż dwór nie miał charakteru obronnego, a jedynie reprezentacyjny i siedliskowy.
Zamek przez lata swojej świetności przechodził przez wielu właścicieli. W 1948 otworzono muzeum, które działa po dziś dzień. Pierwszym dyrektorem była Wanda z Zaleskich Kurnatowskich, której głównym zadaniem była ochrona budynku przed niszczeniem i wandalami. Udało się jej na tyle rozwinąć działalność do tego stopnia, że muzeum mogło swobodnie działać nawet w okresie powojennym. Kolejną osobą, która przyczyniła się do znacznego rozwoju tego miejsca była Grażyna z Kinów Majewska. Pracowała ona jako dyrektor w latach 1961-2006. W trakcie działania muzeum prowadzono również badania i prace archeologiczne, co pozwoliło znacznie lepiej poznać strukturę budowli. Dzięki ciężkiej pracy oraz poprawie została odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Na miejscu zgromadzono eksponaty z czasów świetności zamku oraz te, które nawiązują bezpośrednio do dawnych właścicieli obecnej placówki muzealnej.

Podobne

Tagi